Tuesday, August 16, 2011

Antara Kazib dan Kafir

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebodohan terhadap Allah dan mendustakan kenebaran yang datang kepadanya? Bukankah di Neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

Az-Zumar:32

Kamu mengetahui sesuatu tetapi kamu menyembunyikan.
Kamu tahu ajaran Islam datang kepadamu dan kemudian kamu mendustakan.