Thursday, April 15, 2010

SaLAm ImTiHAn

Allah menJanJikAn YanG terBAiK bUAt UmAtnYa.
KesUngGuhaN yAng KitA LAkuKAn akAn SetImpAl deNgAn Ape YAng KitA aKaN dApAT.

Allah tidak akan menyeksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

(4:147)

KesEdihAn YanG kItA TerIma HanyA saTU UjIAn.
TetApkaN PErjUANgAN.
Salam ImTiHAn.