Sunday, May 24, 2009

InCreAse In ExpErienCE

Salam...

PerMulAan Itu PEdih....

SeTengAh dr PermUlaAn sdikIt peNderitAan

PertEngaHan itu SanGt saKit..

SeteNgah dr PertEngahan LenGuh BerPanjanGan

KesuDahan Itu MemBerikAn KepUasaN dAn KebahagiAan

SetngAh dr kesudahan Dtgnya dr riak WajaH kamu....

Pedih itu, penderitaan itu, sakit itu, lenguh itu perlu kan kesabaran...
Ketenangan Yang Berterusan....
Penyelesaian WalauPun keterPaksaan...
PeNUh KeyakInan uTk hari Akan Datang...

TeRima KaSih UntUk KaMu yaNg BerKongsi....