Thursday, August 20, 2009

LalU MimBar BerdEbU

DahUlUnya mAsjID pelbAgAi FunGsi
MegAhnYa tikA DilAungKan AzaN Di SiNi
AzAn Yg MemBAwA PanGgilAn IlaHi
TikA iTu jeMaAhnyA GerGasi
berpUsu BerMatI berEbuT SaF yAng DinANti


kInI MasJid Itu PErnAh dilAndA SePi
LayU KeLam sUnyI tIaDa PenGhuNi
AzAN dInaNti tiaDa BerBunYi
MAsJId iTu pernAh JemAaHnya mAti
berPusu BermAti bErKelAhI mEncAri ImaM diSini

LalU mImbAr Itu BErDebU JuMaAt TengAh Hari.