Friday, December 25, 2009

MuHasAbaH diRi

cUbaAn Yang DatANg MeNDatANgkAn KeSeDarAn...
MemBuaTkan manUSiA tErfIkiR aPe SiLap dIriNya...

SesAlaN dEmI seSaLan BerMain...
kOnkLusiNya....
Dia TahU sIlAp dIriNYa...

kEsEdArAn KesILapAn ItU YAng PEntINg
MEnCOrAk dIri MasA DePan...