Wednesday, October 14, 2009

BelaJarlAh MengHArgAi


MengGunaKAn KeSusAhan OrAng UntUk MenDapAtkan KEsEnAngAN diri.
MemBuruKkan KAwAn SenDirI bAgi MendApAt KepeNtiNgAN seNdirI.

SanGguP MenGGunaKAn NamA KaWan uNtuk meNdaPatkAn aPe yG di Impi.
SanGGuP BerDusTa KerAna TerPaksA.

kAwAn KerAna terPaksA tIdaK BaWa KemaNA.
TeriMA kAsiH.

NukILan DaRi ALam SekItaR...