Friday, July 10, 2009

IkhLas Itu...

Makanan itu sedap...
Makanan yang dimasak itu sangat sedap...
Makanan yang dimasak sendiri lagi sedap...Kepuasan dapat dirasai sekiranya, kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Keikhlasan seseorang tidak dapat dinilai oleh manusia lain tetapi dapat dirasai oleh pemilik badan itu sendiri...

Ijtimak' Dunia 09'Salam Ijtimak'

HimPunan TerbEsar Umat IslaM SeLurUh DuNia yAng MenjAnjiKAn sEriBu sAtu KekaguMan...
UmAt IslAm mEnanTikAn sAtU PenyEleSaiAn SaTu kePutUsan utK meMbangUnkaN uMat...

DiMAna HebatNya UmaT IslAm seKirAnya diTangaN adA laGi nJis DunhILL Winston???
SebanyAk ManA pUn 'NoN AlkOhOl' diCalIt, BaU njIS diSelAng sElikAn...
tIadA keSedaRan.....SedAng UmaT IslaM yg LaiN khuSyUk MengiSi ImAn, AdA anTAra Yg BerKopiAh dan BerJubaH MenGisI pErUt Dan NAfSu...
MaNA tUjuAn IjtImak' MengHilanG...
KeMaNa HiLAngnYA...

MuHasabAh DiRi...