Tuesday, December 29, 2009

kuDA penCen

KuDa yANg serIng KaLAh DaLAm PerLumBAaN aKAn DiBUAng darI GelAnggAnG dAn AkaN diPencEnkAn

KuDA YanG TelAh PenCen tIdAk AkaN mAsuk ke GelAngGAng Lagi BuAT seLAmaNYa-lAmaNYa

jIKa kUda TaHu YanG dIA akAn dIpenceNKAn JikA kaLAh BuAt Kali TerAkhIr, PAsti DiA aKAn CuBA uTK menAng DaLAm PerLumBAaNYa

Dan JikA dia Tahu YAng Dia HanyA memPunYAi sAtu peLUang SaHAja lAgi UnTUk memBukTiKAn KeHebAtAnnYA, DiA aKAn LArI SelAju YAnG MunGkIN daN terUs MenAng
JikA diA kAlaH, KuDa x AkAn AdA PelUanG KedUa....

MAkA KuDa tIdAk Ada PelUAng lAIn, MelAInKAN meNAnG.....

TetApi MAnusIa Lain....
Sebanyak mana pun dia lakukan kesilapan, dia masih lagi ada peluang..
peluang hanya berhenti sehingga nafas dia yang terakhir.
disitulah berakhirnya peluang manusia

disebabkan manusia mempunyai banyak peluang la dia terus melakukan kesilapan yang sama....

Monday, December 28, 2009

biLa KamU Beri NAsiHat

BiLa KamU Beri NAsiHAt,
LihAtlAh diRi kAmu Tu dUlU
CerMin dIrImU iTu
SeDAr TahAp kAmu

BilA Kamu MemBeri NAsihAt juGa,
CarI CarA Yang TerBAik
SeSuai DeNGan si PeneRImA
DiA muDa MunGkIn terSeNtUh haTinYa

PaliNg PenTing, MatIkAn nAsiHAt mU dEnGAn kAtA2 YAng INDah

BiLA KiTe TerImA NasiHAt,
TeRimA deNGan hAti YAng TerbUkA
jangAn lIhaT paDA KeBuRukAn si PembEri
KitA MengaMbiL Kata2 Yang BergUNa BukAn OrAngnYa

PenTinGnYa aPEbILa kiTA TerIma Dan cuBA uTk bErUbAh....

Friday, December 25, 2009

MuHasAbaH diRi

cUbaAn Yang DatANg MeNDatANgkAn KeSeDarAn...
MemBuaTkan manUSiA tErfIkiR aPe SiLap dIriNya...

SesAlaN dEmI seSaLan BerMain...
kOnkLusiNya....
Dia TahU sIlAp dIriNYa...

kEsEdArAn KesILapAn ItU YAng PEntINg
MEnCOrAk dIri MasA DePan...

Wednesday, December 16, 2009

fadHilAt mUhArrAm

Nabi s.a.w ditAnyA oRaNg TenTenG HijRah. mAkA BerSabDa NaBi s.a.w:
TiDak Ada laGi HijRah sEsuDah PeNaklUkAn MeKah. Yang AdA IaLah JihAd Dan NiAt yAng SoLeh. ApABilA kAmU dIperIntAhkAN BerJiHAd, maKA paTuhIlAh....

JoM paHatKan azAm....
SaLAm maAl HijRah...

Thursday, December 3, 2009

eVolUtioNaRy...


dIa mahU bErUBah....
tOloNg baGi diA rUanG utk BerUBaH...
wAlaUpUn tidAk di MinTA,
dIA peRluKAn rUang TerSeBut...AmBilLAh rUang KamU nIe...