Wednesday, December 1, 2010

Halal dan Haram itu jelas

Orang yang memelihara dirinya dari perkara-perkara yang syubahat itu adalah seperti

orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya.

Orang yang tergelincir ke dalam perkara syubahat itu akan tergelincir masuk ke dalam

pekara haram.

(Hadis 6 Imam An-Nawawi)

Sedang bersusah payah ke arah itu..